Skip to main content

Regulamin GG ogłoszenia

REGULAMIN SERWISU „GG OGŁOSZENIA” 18.12.2023 r.

I. DEFINICJE 

  1. Serwis – usługa dostępna pod adresem ogłoszenia.gg.pl, świadczona przez Fintecom, oferująca Użytkownikom Komunikatora GG możliwość bezpłatnego dodawania i przeglądania Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników GG Premium;
  2. Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu (zalogowana lub niezalogowana);
  3. Gość – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nieposiadająca konta GG Premium lub niezalogowana do konta GG Premium;
  4. Użytkownik Premium – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana w Komunikatorze GG, której konto GG posiada status Premium;
  5. Autor - Użytkownik Premium zalogowany do Serwisu i zamieszczający Ogłoszenie w Serwisie;
  6. GG Premium - odpłatna usługa, w formie pakietu korzyści, świadczona przez Fintecom w Komunikatorze GG;
  7. Konto GG Premium – konto w komunikatorze GG, posiadające status Premium;
  8. Konto Użytkownika Serwisu – Panel Użytkownika Premium w Serwisie, dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu;
  9. Ogłoszenie – oferta/propozycja sporządzona i opublikowana w Serwisie przez Autora w na zasadach określonych w Regulaminie;
  10. Weryfikacja – sprawdzenie Ogłoszenia pod kątem zgodności z Regulaminem.
  11. Zatwierdzenie/Publikacja – pozytywna weryfikacja Ogłoszenia zakończona jego opublikowaniem w Serwisie;
  12. Fintecom - Fintecom S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, Polska, KRS 0001056179, REGON 320877907, NIP 6692501424, posiadająca status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr zezwolenia IP4/2013).
  13. GG - (d. Gadu-Gadu) – Komunikator internetowy, którego właścicielem jest Fintecom,
  14. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt państwowych oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w Polsce.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu „GG Ogłoszenia” dostępnego na stronie internetowej ogłoszenia.gg.pl, w tym zasady i warunki zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie. Każda osoba korzystająca z serwisu jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Platformy GG, które Użytkownik Serwisu akceptuje zakładając konto w komunikatorze GG.
  3. Administratorem danych osobowych jest Fintecom. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia Usługi zawarte są w Polityce Prywatności.
  4. Dane kontaktowe Fintecom oraz formularz kontaktowy widnieją na stronie: KONTAKT.
  5. W ramach Serwisu możliwe jest przeglądanie zawartości Serwisu, publikowanie Ogłoszeń i zarządzanie nimi oraz komunikacja pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
  6. Usługa przeglądania zawartości Serwisu jest świadczona bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników Serwisu, przy czym:
   1. Goście mogą korzystać z ograniczonych funkcji Serwisu, tj. przeglądać zawartość Serwisu i kontaktować się z autorem Ogłoszenia. Goście nie mogą logować się do Serwisu, ani dodawać Ogłoszeń.
   2. Użytkownicy Premium mogą korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym Publikacji Ogłoszeń i zarządzania nimi.

III. KONTO W SERWISIE

 1. Dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga posiadania Konta GG Premium.
 2. Aby zalogować się do Serwisu, należy na stronie ogłoszenia.gg.pl zalogować się korzystając z danych do logowania takich samych, jak do konta GG Premium.
 3. Gość może przeglądać zawartość Serwisu i kontaktować się z Autorami za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnionych w serwisie przez Autora.
 4. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu, Gość powinien:
  1. dokonać Rejestracji Konta GG zgodnie z punktem 5 poniżej,
  2. dokonać zakupu GG Premium dla tego konta zgodnie z punktem 6 poniżej, przy czym nie ma znaczenia wykupiony okres ważności pakietu GG Premium.
 5. Rejestracja Konta GG wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie https://www.gg.pl/ i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz unikalnego hasła.
  2. Zapoznania się z Regulaminem Platformy GG oraz Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
  3. po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji w GG na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta GG.
 6. W celu dokonania zakupu GG Premium, należy zalogować się do serwisu GG i dokonać zakupu korzystając ze strony: https://www.gg.pl/info/gg-premium/.
 7. Konto GG Premium daje Użytkownikowi możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. logowanie do Serwisu,
  2. publikowania i zarządzania swoimi Ogłoszeniami;
  3. wysyłania i odbierania wiadomości e-mail do i od innych Użytkowników Serwisu.
 8. Użytkownik Premium, ma możliwość edytowania swojego Konta w Serwisie poprzez dodanie zdjęcia profilowego, nazwy Użytkownika, numeru telefonu, adresu czy adresu e-mail.
 9. Adres email Użytkownika Premium, nie jest widoczny dla innych Użytkowników Serwisu.
 10. Numer telefonu, czy numer GG, podany przez Użytkownika Serwisu w jego profilu Użytkownika, będzie widoczny dla innych Użytkowników Serwisu.
 11. Podanie przez Użytkownika Serwisu w jego Profilu danych innych niż adres e-mail nie jest obowiązkowe.

IV. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE.

IV.1. Dodawanie Ogłoszenia

 1. Fintecom umożliwia Użytkownikowi Premium bezpłatne dodawanie nieograniczonej liczby Ogłoszeń w Serwisie.
 2. W celu zamieszczenia Ogłoszenia, Użytkownik Premium musi być zalogowany do Serwisu.
 3. Ogłoszenie opublikowane w Serwisie oraz informacje kontaktowe do Autora, podane przez Autora w Ogłoszeniu, są widoczne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 4. W celu przesłania do Autora ogłoszenia wiadomości poprzez skorzystanie z opcji „Zapytaj autora”, Użytkownik Serwisu nie musi być zalogowany Serwisu - każda osoba odwiedzająca Serwis GG Ogłoszenia może zadać pytanie o Ogłoszenie jego Autorowi.
 5. Skorzystanie z opcji „Zapytaj autora” oznacza napisanie przez pytającego wiadomości wraz z podaniem przez pytającego swojego adresu e-mail, którą Autor otrzyma w wiadomości e-mail na adres powiązany z kontem GG Premium lub na adres wskazany w profilu Użytkownika Serwisu, jeżeli Użytkownik Serwisu taki adres podał w swoim profilu Użytkownika Serwisu. Wiadomość e-mail, Autor otrzyma z dedykowanego usłudze adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Autor powinien sprawdzać pocztę e-mail, w tym folder „spam”, w celu otrzymywania informacji o zapytaniach do Ogłoszenia.
 6. W celu zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, Autor powinien kliknąć „Dodaj ogłoszenie”, i uzupełnić niezbędne informacje, jak np. tytuł ogłoszenia, kategorię i czas trwania Ogłoszenia. Autor w polu „kontakt” podaje dane kontaktowe dla Ogłoszenia, a w polu „adres” orientacyjną lokalizację dla Ogłoszenia (np. miasto, rejon – bez dokładnego adresu). Dane te będą widoczne przy ogłoszeniu.
 7. W polu „cena” Autor może podać cenę, jeżeli ogłoszenie dotyczy sprzedaży; kwoty wynagrodzenia, jeżeli dotyczy pracy/usługi lub wpisać inną informację dotyczącą ogłoszenia (np.: za darmo, oddam, zamienię, kupię, wynajmę itp.).
 8. Jeśli dotyczy, z rozwijanego menu pola „waluta” Autor może wybrać dla Ogłoszenia walutę, z dostępnych do wybrania.
 9. Do Ogłoszenia Autor może załączyć dowolną liczbę zdjęć, jednak nie więcej niż 10 (dziesięć). Zdjęcia nie mogą być większe niż 2 MB każde.
 10. Autor ustawia dla Ogłoszenia czas trwania Ogłoszenia na 7, 14, 30 lub 60 dni. Po okresie wskazanym przez Autora, Ogłoszenie wygaśnie.
 11. Trzy dni przed końcem ważności Ogłoszenia, Autor otrzyma wiadomość e-mail przypominającą o tym, że Ogłoszenie dobiega końca.
 12. W przypadku wygaśnięcia Ogłoszenia, pozostaje ono nadal widoczne dla Autora, jednak nie jest widoczne dla innych użytkowników Serwisu. Autor może ponownie aktywować Ogłoszenie w okresie 30 dni, przy czym ponowne aktywowanie Ogłoszenia będzie wymagało ponownego Zatwierdzenia przez Operatora.
 13. W celu usunięcia Ogłoszenia, Autor naciska przycisk „usuń”, a następnie dodatkowo potwierdza zamiar usunięcia Ogłoszenia.
 14. Autor zamieszczając ogłoszenie w serwisie potwierdza, że wszelkie treści, zdjęcia, grafiki dodane w Ogłoszeniu, stanowią jego własność, a korzystanie z nich nie jest ograniczone prawami autorskimi osób trzecich
 15. Autor udziela Fintecom niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Ogłoszenia lub jego części, w celu jego wyświetlania w Serwisie. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Fintecom nie ma możliwości sprawowania kontroli nad udostępnianiem przez Użytkowników Serwisu innym Użytkownikom Internetu, treści zamieszczanych w Serwisie.

IV.2. Publikacja Ogłoszenia

 1. Czas trwania Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się w chwili zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie przez Autora (nie od chwili Zatwierdzenia) i trwa przez okres wskazany przez Autora, jednak nie dłużej niż do momentu usunięcia Ogłoszenia przez Autora.
 2. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie, rozpoczyna się w chwili jego Zatwierdzenia przez Operatora spółki Fintecom.
 3. Ważność Ogłoszenia upływa po okresie wskazanym przez Autora podczas dodawania Ogłoszenia, liczonym od chwili zamieszczenia Ogłoszenia przez Autora.
 4. Data zakończenia ważności Ogłoszenia widoczna jest dla Autora po zalogowaniu do Konta Użytkownika Serwisu.
 5. Ogłoszenie zamieszczone przez Autora, podlega weryfikacji przez Fintecom pod kątem zgodności z zasadami określonymi w Regulaminie
 6. Weryfikacja ogłoszeń odbywa się w dni robocze w godzinach 08:00–21:00. Czas oczekiwania na Zatwierdzenie Ogłoszenia jest nie dłuższy, niż 3 godziny. Fintecom zastrzega, że czas oczekiwania na Zatwierdzenie Ogłoszenia może ulec nieznacznemu wydłużeniu w przypadku dużej ilości dodawanych Ogłoszeń w Serwisie jednocześnie przez wielu Autorów.
 7. Ogłoszenia zamieszczane w dni inne, niż dni robocze, mogą zostać zweryfikowane i Zatwierdzone najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.
 8. O Zatwierdzeniu Ogłoszenia, autor zostanie poinformowany w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas rejestracji konta GG Premium. Brak informacji o Zatwierdzeniu ogłoszenia zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. powyżej oznacza, że Ogłoszenie nie zostało zatwierdzone.
 9. W profilu Autora, Ogłoszenie może posiadać status:
  1. nieaktywne – oznacza ogłoszenie dodane przez Autora, oczekujące na weryfikację;
  2. aktywne – oznacza Ogłoszenie zweryfikowane i opublikowane;
  3. wygasłe – oznacza Ogłoszenie wygasłe po okresie wskazanym przez Autora podczas dodawania Ogłoszenia.
 10. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Autor może edytować Ogłoszenie. Każdorazowa edycja Ogłoszenia, będzie wymagała ponownej weryfikacji i Zatwierdzenia Ogłoszenia.
 11. Jeżeli Ogłoszenie wygasło, Autor może je odnowić bez edytowania lub najpierw edytować Ogłoszenie. W każdym przypadku wymagana będzie ponowna weryfikacja i Zatwierdzenie Ogłoszenia.
 12. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może usunąć Ogłoszenie. Autor powinien samodzielnie usuwać nieaktualne Ogłoszenia lub takie, co do których Autor zmienił zdanie, co do jego publikacji w Serwisie.
 13. W przypadku nieodświeżenia lub nieusunięcia Ogłoszenia, którego ważność wygasła, co najmniej 30 dni wcześniej, Ogłoszenie może zostać usunięte przez Fintecom.
 14. Autor zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  1. treść Ogłoszenia musi być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała – zdjęcia i tytuł ogłoszenia również stanowią jego treść,
  2. Ogłoszenie powinno zawierać jasny, dokładny i kompletny opis przedmiotu lub usługi, zawierający prawdziwe i kompletne informacje, co do cech przedmiotu, usługi lub innej oferty (np. pracy).
  3. Ogłoszenie nie może zawierać słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe,
  4. przedmiotem Ogłoszenia może być wyłącznie:
   • przedmiot będący w posiadaniu Autora lub podmiotu w imieniu, którego Autor publikuje ogłoszenie,
   • usługa wykonywana przez Autora lub podmiot w imieniu, której Autor publikuje ogłoszenie,
   • inna oferta (np. pracy) od Autora lub od podmiotu w imieniu, której Autor publikuje Ogłoszenie.
 15. Zabronione jest:
  1. zamieszczanie ogłoszeń o charakterze randkowym, matrymonialnym, erotycznym i pornograficznym,
  2. zamieszczanie ogłoszeń nawołujących do nienawiści w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych,
  3. sprzedaż alkoholi i napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, produktów leczniczych, substancji psychotropowych,
  4. zamieszczanie ogłoszeń z przedmiotami i usługami nielegalnymi, pochodzącymi z kradzieży lub objęte postępowaniem egzekucyjnym,
  5. zamieszczanie reklam i adresów stron internetowych oraz innych elementów prowadzących do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak świadczone przez Fintecom,
  6. implementowanie do Serwisu danych powodujących zachwianie działania Serwisu lub przeciążenie systemu,
  7. podejmowanie działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu,
  8. wprowadzanie Użytkowników Serwisu w błąd poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  9. korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

  V. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

  1. Użytkownik Premium może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Serwisu, poprzez:
   1. usunięcie Konta Użytkownika Serwisu,
   2. nielogowanie się do Serwisu,
   3. usunięcie konta GG Premium,
   4. nieprzedłużenie subskrypcji GG Premium w komunikatorze GG.
  2. W celu trwałego usunięcia Konta Użytkownika, należy wysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Fintecom może uniemożliwić (zablokować) Użytkownikowi Premium korzystanie z Serwisu, w przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika Premium zasad określonych w Regulaminie.
  4. Blokada, o której mowa powyżej oznacza uniemożliwienie dodawania nowych ogłoszeń w serwisie przez Użytkownika.
  5. Ogłoszenia dodane przez Autora w Serwisie przed datą:
   1. nałożenia blokady przez Fintecom,
   2. usunięcia konta Premium przez Użytkownika Premium,
   3. nieprzedłużenia subskrypcji GG Premium w komunikatorze,

będą aktywne do momentu ich wygaśnięcia, zgodnie z ustawieniem Autora podczas dodawania Ogłoszenia w Serwisie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w Serwisie;
  2. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw Fintecom lub osób trzecich, korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa, dobrych obyczajów i powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
  3. Użytkownik Premium zobowiązany jest do ochrony danych logowania do Serwisu przed dostępem osób trzecich.
  4. Autor odpowiada za treści wprowadzane do Serwisu i udostępniane w Serwisie.
  5. Umowy i porozumienia pomiędzy Użytkownikami Serwisu, zawierane są przez Użytkowników w sposób przez nich określony i na własną odpowiedzialność.
  6. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach i porozumieniach z innymi Użytkownikami Serwisu.

Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za płatności i usługi świadczone pomiędzy Użytkownikami Serwisu, w tym za:

 1. skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika Serwisu przez innych Użytkowników Serwisu,
 2. następstwa udostępnienia przez Użytkowników Premium osobom trzecim loginu i hasła,
 3. wprowadzanie do Serwisu przez Użytkownika Premium danych i informacji o bezprawnym charakterze, jeżeli Fintecom nie posiada wiedzy na ten temat,
 4. zgodność ze stanem faktycznym, informacji i ofert zawieranych w Ogłoszeniach publikowanych przez Autorów,
 5. za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu materiałów dostępnych na stronie Serwisu w sposób niezgodny z prawem,
 6. za niedochowanie przez Użytkowników Serwisu szczególnej ostrożności podczas zawierania umów i porozumień z Autorami Ogłoszeń.

VII. ZGŁASZANIE NADUŻYĆ I BLOKADA KONTA

 1. Użytkownik Premium ma możliwość zgłoszenia Fintecom Ogłoszeń zawierających zdjęcia lub informacje niezgodne z Regulaminem.
 2. Aby dokonać zgłoszenia, o którym mowa powyżej, należy nacisnąć przycisk zgłoś nadużycie” znajdujący się pod informacjami o Autorze, napisać wiadomość i nacisnąć „wyślij”.
 3. W razie uzyskania na podstawie zgłoszenia wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie narusza zasady Regulaminu Fintecom może zablokować Ogłoszenie. W przypadku nałożenia blokady, Ogłoszenie nie będzie widoczne Użytkowników Serwisu ani na Koncie Autora.
 4. Odblokowanie Ogłoszenia jest możliwe wyłącznie po pozytywnym wyjaśnieniu przez Fintecom powodów zgłoszenia naruszenia.
 5. Autor ma możliwość złożenia reklamacji ws. decyzji w przedmiocie blokady Ogłoszenia poprzez złożenie reklamacji zgodnie z pkt. Poniżej.
 6. W przypadku uznania reklamacji, zablokowane Ogłoszenie zostanie odblokowane, a Autor zdecyduje o jego dalszej Publikacji na zasadach określonych w pkt. IV Regulaminu.
 7. W przypadku nieuznania reklamacji, zablokowane Ogłoszenie zostanie trwale usunięte z Serwisu.
 8. Fintecom jest uprawniona do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Ogłoszenia w przypadku podejrzenia, że Ogłoszenie narusza zasady Serwisu, może prowadzić do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których Ogłoszenie może godzić w dobre imię Fintecom.
 9. W razie poważnego lub notorycznego łamania przez Użytkownika Serwisu lub grupę Użytkowników Serwisu powiązanych ze sobą regulaminu, w szczególności powtarzających się prób dodawania Ogłoszeń niezgodnych z Regulaminem, Fintecom jest uprawniona do czasowego lub trwałego zablokowania korzystania przez tych Użytkowników z możliwości logowania do Serwisu i dodawania Ogłoszeń.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
  1. niewykonania Usługi,
  2. nienależytego wykonania Usługi
 2. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin,
  2. elektronicznie, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko reklamującego,
  2. adres e-mail podany przy rejestracji konta GG Premium
  3. numer GG Premium
  4. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, jeśli rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, Fintecom może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym reklamujący zostanie poinformowany.
 5. Jeśli reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Fintecom niezwłocznie wezwie reklamującego do uzupełnienia zgłoszenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.
 6. Reklamujący jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

IX. DANE OSOBOWE

 1.  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fintecom S.A., Marszałka J. Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, Polska, KRS 0001056179, REGON 320877907, NIP 6692501424.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do zawarcia, której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy).
 3. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Serwisu, Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na Politykę Cookies.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – to powinien opuść Stronę.
 4. Ogłoszenie lub Ogłoszenia, wraz z zawartymi w nich danymi wprowadzonymi przez Użytkownika, będzie przetwarzane przez Fintecom (widoczne w Serwisie) przez okres obowiązywania tego Ogłoszenia, określony przez Użytkownika podczas dodawania tego Ogłoszenia lub Ogłoszeń. Po okresie obowiązywania Ogłoszenia (Ogłoszenie wygasłe), przestanie być ono widoczne w Serwisie, i może zostać trwale usunięte przez Fintecom po upływie 30 dni od jego wygaśnięcia.
 5. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie, nie oznacza usunięcia konta GG Użytkownika, jedynie usunięcie danych użytkownika z Serwisu „GG Ogłoszenia”.
 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz Polityka Cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.gg.pl/info/polityka-prywatnosci/

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób (np. zdjęcia, teksty, inne materiały) lub Fintecom. Fintecom nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 2. Fintecom informuje, że bezprawne rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Fintecom stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Fintecom może także domagać się zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zabrania się przetwarzania wszelkich danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego przekazywania i udostępniania osobom trzecim w serwisów internetowych jak i poza nimi.
 4. Treści umieszczone w Serwisie przez Fintecom, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że wskazano inaczej.
 5. Fintecom dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu, jednak dążąc do zapewnienia wysokiej, jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Fintecom ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu w celu jego usprawniania.
 6. Świadczenie Usługi przez Fintecom wymaga dysponowania przez Użytkownika serwisu systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do Internetu, urządzenie końcowe, zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach, aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce).
 7. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 8. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:
  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni; w przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestania korzystania z Serwisu, przed wejściem zmiany, 
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników.
 9. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 10. Polubowne rozwiązywanie sporów: Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.